Het werk van Geoffrey van Dijk kenmerkt zich door een ogenschijnlijk eenvoudig karakter: het zijn veelal tekeningen waarin iedere keer een ander onderwerp wordt gebruikt. Van Dijk werkt vanuit een vooraf bedacht kader, waarbinnen vervolgens van alles mag gebeuren. Zo was er in één werk het plan om een wandeling te tekenen, waarbij dit idee vooraf vaststond maar het uiteindelijke resultaat niet. Toch zal de toeschouwer merken dat het werk van Geoffrey van Dijk niet één op één te begrijpen is. Sterker nog: zonder uitleg of idee over het vooraf gestelde kader, kan je je soms afvragen waar je naar zit te kijken.

(volledige tekst: Leuk-complexe kunst of complex-leuke kunst: een kijkje in het hoofd van een kunstenaar, door Derek Westerveld)